21. 11.2016r. w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach w ramach projektu Bezpieczna II+ odbyło się spotkanie z nauczycielami na temat „Pierwsza pomoc w sytuacji kryzysowej”, które poprowadziła psycholog Aleksandra Palczewska-Chrześćjan.

Uczestnicy zapoznali się z przebiegiem kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych. Szczególna uwagę poświęcono kryzysom w okresie adolescencji, przebiegających często bardzo burzliwie. Prowadząca zwróciła uwagę, że kryzys może być też szansą na zmianę konstruktywną i rozwój, jeśli osoba kryzysująca znajdzie właściwą pomoc i skorzysta z własnych zasobów. Opracowano schemat postępowania, wskazówki dla interwenta w różnych sytuacjach kryzysowych, np.:

- w przypadku używania środków psychoaktywnych

- po stracie kogoś bliskiego

- w przypadku myśli samobójczych i tendencji suicydalnych

- agresji na terenie szkoły

 

W dniu 17.11.2016r. odbyło się spotkanie dla rodziców na temat „Rola rodziców w drodze ku dorosłości”. Prowadząca zwróciła uwagę na specyfikę okresu dojrzewania, na znaczenie rodziny w rozwoju młodego człowieka, postawy rodziców właściwe i niewłaściwe. Uczestnicy mieli możliwość autoanalizy i rozpoznania swych atutów i słabości. Psycholog uwrażliwiła rodziców na sygnały ostrzegawcze obserwowane w zachowaniu młodzieży, które mogą świadczyć o tym, że potrzebuje ona wsparcia rodziców. Podkreśliła istotną rolę autorytetów pozytywnych oraz wartości moralnych w rozwoju silnej i prospołecznej jednostki.

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (Procedury sr.odurzające-1.doc)Procedury sr.odurzające-1.doc 1142 kB2016-11-29 15:04
Download this file (rozmowa z ofiarą i sprawcą-3.doc)rozmowa z ofiarą i sprawcą-3.doc 1141 kB2016-11-29 15:04